Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Nytt register for offentlig støtte

Publisert: 1. juli 2016 - oppdatert: 1. juli 2016

Nå blir det enklere å finne informasjon om hvilke bedrifter og organisasjoner som får offentlig støtte, og hvor mye de får.

– Vi ønsker åpenhet rundt offentlig støtte. Gjennom det nye registeret kan også bedrifter følge med på om konkurrentene får støtte. Det er bra. Registeret vil også gjøre det lettere å orientere seg om muligheter for å søke støtte, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Monica Mæland (H)
Monica Mæland (H) Foto: Hans Jørgen Brun

Fra 1. juli skal offentlig støtte til virksomheter som driver økonomisk aktivitet registreres i et offentlig register. Dette gjelder kun tilfeller der støtten fra det offentlige overstiger 500 000 euro, eller rundt 4,7 millioner kroner.

Det vil også bli enklere for myndigheter som vurderer å gi offentlig støtte, å få informasjon om foretaket har mottatt annen offentlig støtte.

Registeret vil gi norske myndigheter og ESA en oversikt over og muligheter for å kontrollere den offentlige støtten som gis. Opplysningene skal legges inn av støttegiverne. Dette arbeidet starter fra og med 1. juli, og informasjonsverdien vil øke etter hvert som opplysninger legges inn. Det vil ta inntil halvannet år før registeret er komplett og inneholder all registreringspliktig støtte.

– Dette er det 18. registeret som er utviklet ved Brønnøysundregistrene. Registeret vil være søkbart og åpent for alle, sier direktør Lars Peder Brekk.